Obsah

Svoz odpadu - 2024 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - jaro 2024 

 

Nádoba na sběr použitých jedlých olejů a tuků

Od 1.1. 2020 bude na sběrném dvoře za Obecním úřadem umístěna  nádoba na sběr použitých jedlých olejů a jedlých tuků (120l popelnice černé barvy se štítkem jedlé oleje a tuky). Do těchto nádob můžete odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo. Tyto oleje a tuky do sběrné nádoby odkládejte výhradně v plastových dobře uzavřených obalech - např.v PET lahvích, v krabičkách od rostlinných tuků. V žádném případě do sběrné nádoby olej nevlévejte a neodkládejte ve skleněných nádobách!!! Došlo by tak ke znečištění nádoby. Nádoby obci poskytne společnost TS Vsetín s.r.o.,  která bude také zajišťovat jejich vývoz.