Obsah

Obecní úřad

Obecní úřad

- v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
- vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm.a zákona č. 128 SB., o obcích
- rozhoduje o poskytnutí informací žadateli podle zvláštního zákona (zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, účetní obce a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. 
V čele obecního úřadu je starosta.

 

Starosta
Ing. Jaroslav Tomanec
Tel: 571434140
Mobil: 605 408 715
Email: starosta@janova.cz

Místostarosta
Richard Machalec
Tel: 571434140
Mobil: 603 451 528
Email: mistostarosta@janova.cz

Účetní
Miroslava Kotrlová
Tel: 571434140
Email: ucetni@janova.cz

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jaroslav Tomanec
Starosta

Aktuality

11.05.2021

Brigáda - řízení dopravy na silniční uzavírce

okolí obcí Hovězí a Huslenky, předběžný termín zahájení prací je červen 2021

Detail Aktuality

11.05.2021 - 30.06.2022

Závěrečný účet obce Janová za rok 2020

Detail Úřední deska

11.05.2021 - 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 3 / 2021 Obec Janová

Detail Úřední deska

11.05.2021

Upozornění na odstávku elektřiny

dne 1. 6. 2021 od 7:30 do 15:00 Janová č. p. 9, 10, 11, 16, 17, 20, 38, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 89, 92, 93, 151, 197, 225, 226, 236 č. ev. 35 kat. území Janová (kód 657026): parcelní č. 605

Detail Aktuality