Obsah

Školka

Základní informace

Mateřská škola Janová se nachází v malebné obci Janová na klidném místě v dvouposchoďové budově bývalé základní školy, v roce 2017 zrekonstruované obcí k potřebám MŠ. Poloha školy je pro rozmanitost jejího okolí ideální pro seznamování dětí s přírodou, vytváření si kladného vztahu k ní. Nedílnou součástí MŠ je zatravněná zahrada s hracími prvky a hřiště.

Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 20- ti dětí ve věku od 2,5 do 7 let. Výhodou je, že se ve třídě setkávají a pomáhají si děti různých věkových skupin. Panuje u nás rodinná atmosféra s citlivým přístupem k dětem, které se zde cítí dobře a bezpečně, mají k nám důvěru.

Předškolní vzdělávání realizujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu Putování za duhou. Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Učíme děti prožitkem, vzájemně si pomáhat, vážit si jeden druhého, uvědomit si, že každý z nás je na něco chytrý, posilujeme zdravé sebevědomí, přátelství. Úzce se zaměřujeme na spolupráci s rodinou, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k pohybovým aktivitám, estetické výchově a environmentální výchově.

 

Vycházíme z přesvědčení, že základy výchovy a vzdělávání získané právě v MŠ jsou důležité pro celý další život.

Inspekční zprávy ZŠ a MŠ Janová

Zápisy ze školských rad: 
1/2014-2015
2/2014-2015  
3/2014-2015 
4/2014-2015 
5/2014-2015 
1/2015-2016
2/2015-2016
 

Zprávy z provedených kontrol:

Finanční kontrola hospodaření na základě § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Název školy:  Mateřská škola Janová,

IČO: 71005366

Jméno ředitele: Martina Borsíková Ďurinová

Adresa školy: Janová 58, 75501 Vsetín

Telefon : 571 434 080

 

e-mail: msjanova@seznam.cz

webové stránky: http://www.msjanova.cz/

Datum založení: 1.9.1991

Název zřizovatele: Obec Janová

Mateřská škola: kapacita 20 dětí

Školní jídelna: kapacita 130 jídel


Historie školy

Základní škola byla v Janové (tehdy ještě Johanové) zřízena už v roce 1854, kdy pro ni obec koupila chalupu č. 38. Po dvaceti letech se škola přestěhovala do nově postavené budovy. Po administrativním připojení obce k sousednímu Vsetínu byla škola roku 1979 zrušena a děti dojížděly do škol ve Vsetíně až do opětovného osamostatnění obce. Jeho součástí byla rekonstrukce a opětovné otevření školy. Vyučování v ní začalo 1. září 1992. 

Mateřská škola vznikla v r. 1952 a byla umístěna v prostorách bývalého hostince p. Šťastného. Od roku 1992 sídlila v budově Obecního úřadu. V součastnostisídlí v budově bývalé ZŠ, kterouobec v roce 2017 zrekonstruovala k potřebám MŠ.