Obsah

Místní poplatky


 

Poplatky můžete platit bezhotovostně na účet číslo: 162272164/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do popisu uveďte čeho se poplatek týká. Poplatky je nutné uhradit do 30. dubna daného roku.

 

Poplatek ze psů
 • 200 Kč
 • důchodci 100 Kč
 • držitelé průkazu ZTTP - osvobozeni
 • majitelé psů, kteří mají osvědčení o upotřebitelnosti - osvobozeni
 • za ztrátu psí známky a vydání nové 30 Kč
 
Poplatek za komunální odpad
 • dospělí 600 Kč
 • děti (do 15 let) a studenti (po předložení dokladu o studiu) do 26 let 350 Kč
 • vlastníci rekreačních objektů 600 Kč/rekreační objekt
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství (za každý i započatý m2 a za každý započatý den užívání)
 • za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 20 Kč
 • za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 10 Kč
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč
 • za umístění skládek 10 Kč
 • za užívání veř. prostranství na kulturní, sportovní a reklamní akce 5 Kč
 
Poplatek ze vstupného
 • 10 % z ceny vstupenky
 • akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely jsou osvobozeny od poplatku
 • akce, které pořádá TJ TATRAN JANOVÁ jsou osvobozeny od poplatku
 
Poplatek z ubytovací kapacity
 • 4 Kč/lůžko/den
 
Poplatek za hlášení místním rozhlasem
 • pro občany Janové zdarma
 • pro ostatní 60 Kč

 

Správní poplatky

 • za přihlašovácí lístek 50 Kč
 • za ověření podpisu 50 Kč
 • za ověření kopie 30 Kč/stránku
 
Ceník sečení trávy křovinořezem
 • 4 Kč za 1m2 včetně DPH (včetně odvozu travní hmoty)
 • 2 Kč za 1m2 včetně DPH (bez odvozu travní hmoty)
 • sečení trávy provádíme jen při volné kapacitě!