Obsah

Místní organizace Českého svazu včelařů


Počátek organizovaného včelařství v Janové sahá do roku 1930. Dne 27. dubna 1930 se v Ústí konala valná hromada Včelařského spolku pro Ústí a okolí. Za členy tohoto spolku byli přijati také včelaři z Janové. Postupně byli příjmáni další včelaři z Janové. Ve výboru spolku zvoleném 4. ledna měli již občené z Janové převahu. Proto byl spolek přejmenován na Včelařský spolek pro Janovou a okolí.

V roce 1957 byl spolek začleněn do Čs. svazu včelařů, jako jeho základní organizace. V současné době působí jako místní organizace Českého svazu včelařů a jeho předsedou je ing. Josef Růžička.

Díky rozšiřování snůškových plodin, léčení včel, osvětové práci a zavádění nových metod včelaření měli včelaři z Janové v posledních letech dobré medné výsledky. Por budoucnost včelařství je důležité najít dostatek mladých včelařů.