Obsah

Nakládání s odpady

 

Smlouva na zajištění svozu a likvidace odpadů v obvodu obce Janová byla pro rok 2011 uzavřena s Technickými službami Vsetín. Výpis z této smlouvy týkající se povinnosti občanů při třídění odpadů.
 

Do kontejnerů na nebezpečný a velkoobjemový odpad patří: autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky, vyřazené léky, zářivky, jeté oleje, odpadní ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a plastové nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin, textil znečištěný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyřice, zbytky prostředků na ochranu rostlin a stromů, pneumatiky, duše atd.
Do modrého pytle na papír patří: noviny, časopisy, kartony, papírové obaly,školní sešity, balicí papír, papírové obaly od potravin nebo jiných předmětů, počítačový papír, papírové ubrousky, pytle, lepenky, katalogy, spisy.
Do zeleného pytle na barevné sklo patří: barevné sklo a střepy kromě olovnatého skla, barevné láhve od nápojů, ovocných šťáv, lihovin, oleje, průmyslové barevné sklo a střepy.
Do bílého pytle na bílé sklo patří: bílé (čiré) sklo a sklenice, čiré láhve od jogurtů, zavařenin, zeleniny, kompotů, průhledné (bílé) tabulové sklo, nevratné čiré láhve a střepy.
Do žlutého pytle na plasty patří: čisté a vymyté plastové obaly od potravin, nápojů (PET láhve), jogurtů, šampónů, pracích prostředků plastové sáčky a obaly od průmyslového zboží, pěnový polystyrén, obaly a láhve z umělých hmot, fólie, přepravky, plastové lišty elektroinstalační apod.
Do oranžového pytle na nápojové kartóny patří: papír potažený umělou hmotou nebo kovovou fólií (od džusů, mléka atp.) 
Do popelnic na zbytkový odpad patří: porcelán, keramika, smetí, popel, starý textil, použité hygienické potřeby, mastné papíry, staré pryže, drátěné sklo, staré kousky koberce, rohože.

DESATERO SPRÁVNÉHO TŘÍDĚNÍ PLASTŮ
1) Do žlutých pytlů a kontejnerů na plasty vhazujeme pouze čisté nebo vymyté vytříděné odpady z plastů. Do plastových žlutých pytlů a kontejnerů nevhazujeme chemické a hořlavé látky.
2) Plastové obaly se škodlivinami,Ni-Cd akumulátory,injekční stříkačky a plastové obaly od ředidel,pohonných hmot,olejů,desinfekčních prostředků jsou nebezpečné odpady,do žlutých pytlů a kontejnerů se nesmí vhazovat a v den svozu nebezpečného odpadu se odevzdají do mobilní sběrny.
3) Pečlivě dodržujeme návod na třídění plastů.
4) Z odpadů z plastů včetně plastových obalů před vysypáním do žlutého pytle nebo kontejneru odstraníme hrubé nečistoty (zbytky obsahu, nečistoty). 
5) Plastové obaly (kelímky od jogurtů,Ramy apod.)vymyjeme horkou vodou,obaly od olejů řádně odkapeme a opět vymyjeme vodou zejména z hygienických důvodů,aby žluté pytle a kontejnery nezapáchaly a nebyly znečišťovány zbytky jídel).
6) PET láhve vždy před uložením do žlutého pytle a kontejneru zmáčkneme a ihned uzavřeme zátkou,abychom podstatně ušetřili a využili objem žlutého pytle a kontejneru.
7) Při částečném zaplnění žlutého pytle vzhledem k neskladnosti plastových obalů se pokusíme o stlačení většího množství plastů.
8) Při dřívějším zaplnění barevných pytlů na plasty neodhazujeme plastové obaly do popelnic,ani nevysypeme odpady z plastů do barevných pytlů na sklo nebo papír,ale požádáme obecní úřad o další sadu chybějících pytlů .
9) Velkorozměrové vytříděné plasty,plastové obaly,které se nevejdou do žlutého pytle na plasty nebo velké množství plastových obalů odevzdáme při svozu nebezpečného odpadu do mobilní sběrny.
10) Vždy přesně dodržujeme určený termín svozu jednotlivých vytříděných druhů (papír,sklo,plasty) pro přistavení vytříděných barevných pytlů dle harmonogramu svozu tříděného odpadu,v určený den vždy od 6.00 hod.
ZAPOJ SE I TY DO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V JANOVÉ. 
I TY MŮŽEŠ POMOCI PŘÍRODĚ KAŽDÝ DEN !!!