Obsah

Obec Janová 

Janová (původně Johanová) se rozkládá asi 4 km jihovýchodně od Vsetína při ústí Janovského potoka do Vsetínské Bečvy. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 360 m n.m., nejvyšší nadmořské výšky 655 m n.m. dosahuje vrch Lysný. Charakter okolní krajiny silně ovlivnila valašská pasekářská kolonizace v 16. století, která vedla ke vzniku hodnotné a vyvážené kulturní krajiny s rázovitou lidovou architekturou. Typické je střídání pastvin s lesními porosty, dlouhých úzkých údolí s hřebenovými partiemi, ze kterých jsou daleké výhledy do kraje. O výjimečných přírodních hodnotách zdejší vyvážené kulturní krajiny svědčí i to, že značná část katastru obce leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Zprávy

16.01.2019

Tříkrálová sbírka 2019 - výtěžek

Letos se v naší obci vybralo 16.917 Kč. Chtěl bych tímto poděkovat občanům, kteří přispěli do kasiček, koledníkům a vedoucím skupinek. Děkuji Jaroslav Tomanec

Detail

07.01.2019

Tříkrálová sbírka 2019

Pomozte těm, kteří pomoc potřebují prostřednictvím Tříkrálové sbírky

Detail

02.01.2019

Provádím výškové rizikové kácení stromů a sečení

Provádím: Výškové lezecké práce, rizikové kácení stromů Ořezy ovocných stromů Sečení travin, náletů i výřezy omladků, hlohů, šípků, maliníků aj. Máme dlouholeté zkušenosti, spolupracuji se specialisty. Jiří Spisar tel.: 604792455 e-mail: seceni@post.cz pro TP a ZTP dávám výrazné slevy

Detail

10.12.2018

Rozsvěcovánín stromečku, jarmark a zpívání koled

Hasiči janová Vás zvou na zpívání koled a rozsvěcování stromečku u obecního úřadu Janová s tradičním jarmarkem.

Detail

03.12.2018

Svoz odpadu v roce 2019

Svoz odpadu v roce 2019

Detail

Fotogalerie

Most

Most

Mikuláš

Mikuláš

Hody

Hody