Obsah

Obec Janová 

Janová (původně Johanová) se rozkládá asi 4 km jihovýchodně od Vsetína při ústí Janovského potoka do Vsetínské Bečvy. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 360 m n.m., nejvyšší nadmořské výšky 655 m n.m. dosahuje vrch Lysný. Charakter okolní krajiny silně ovlivnila valašská pasekářská kolonizace v 16. století, která vedla ke vzniku hodnotné a vyvážené kulturní krajiny s rázovitou lidovou architekturou. Typické je střídání pastvin s lesními porosty, dlouhých úzkých údolí s hřebenovými partiemi, ze kterých jsou daleké výhledy do kraje. O výjimečných přírodních hodnotách zdejší vyvážené kulturní krajiny svědčí i to, že značná část katastru obce leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Zprávy

05.08.2020

Pozvánka na zdravotní přednášku

Přednáška o bylinkách a mastičkách Čtvrtek 20.8.2020, 10:00, zasedací místnost OÚ - 1. patro

Detail

09.07.2020

Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování

Zastupitelstvo města Vsetín dne 11. 12. 2019 usnesením č. 10/9/ZM/2019 schválilo Memorandum o spolupráci v oblasti spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín. Dne 18. 2. 2020 bylo toto Memorandum uzavřeno mezi Městem Vsetín, Sdružením obcí Hornolidečska, Sdružením pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko a obcí Janová. V návaznosti na uzavřené Memorandum byl zřízen Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování - schváleno Zastupitelstvem města Vsetín dne 24. 6. 2020. V rámci společného spolufinancování sociálních služeb byl vytvořen Dotační program pro registrované sociální služby poskytující v roce 2020 služby obyvatelům obcí zapojených do spolufinancování v ORP Vsetín a připojených obcí.

Detail

02.07.2020

hnihy

KNIHOVNA

Po dobu prázdnin bude knihovna otevřena v následujících dnech: 15. 7., 29. 7., 12. 8. a 26. 8. 2020

Detail

19.03.2020

Před použitím je nutno vyprat a napařovací žehličkou vydezinfikovat

ROUŠKY pro občany

Vážení občané, obec Janová bude mít od pátku odpoledne k dispozici omezené množstvím roušek, pokud ve Vašem okolí je senior nebo zdravotně hendikepovaný, který nemá roušku k dispozici, obraťte se na obecní úřad, roušku Vám poskytneme. Vyzvednout roušky bude možné v pátek od 15:15 do 16:00 na obecním úřadě. Další informace na tel.: 605 408 715.

Detail

24.02.2020

KAMENICTVÍ

Kamenictví Dolní Lhota - největší velkoobchod pomníků v ČR. Ceny, které jinde nenajdete. www.pomnikyzahubicku.cz

Detail