Obsah

Obecní úřad

Obecní úřad

- v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
- vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm.a zákona č. 128 SB., o obcích
- rozhoduje o poskytnutí informací žadateli podle zvláštního zákona (zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, účetní obce a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. 
V čele obecního úřadu je starosta.

 

Starosta
Jan Machalec
Tel: 571434140
Mobil: 603179830
Email: starosta@janova.cz

Místostarosta
Richard Machalec
Tel: 571434140
Mobil: 605408715
Email: mistostarosta@janova.cz

Účetní
Miroslava Kotrlová
Tel: 571434140
Email: ucetni@janova.cz

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jan Machalec
Starosta

Aktuality

20.08.2018 - 31.12.2018

Rozpočtové opatření SOMV č.2/2018

Detail Úřední deska

15.08.2018 - 31.08.2018

Výzva k vyzvednutí zásilky

Detail Úřední deska

13.08.2018 - 05.10.2018

Dražební vyhláška

Detail Úřední deska

10.08.2018 - 26.08.2018

Výzva k vyzvednutí zásilky

Detail Úřední deska

07.08.2018 - 23.08.2018

Pozvánka na 54. zasedání zastupitelstva obce Janová

Detail Úřední deska