Navigace

Obsah

Úřední deska


Oznámení a výzvy

Veřejné vyhlášky

Ostatní

Obecně závazné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Janová 1/2019 o místním poplatku ze psů 11.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Janová 2/2019 o místním poplatku z pobytu 11.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Janová 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Janová 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 11.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Janová 1/2018 - Společný školský obvod ZŠ 13.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Janová 2/2018 13.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Janová 3/2018 13.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Janová 4/2018 13.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Janová 5/2018 13.06.2018
Řád veřejného pohřebiště obce Janová 13.06.2018
Požární řád obce Janová 13.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Janová 1/2017 - Noční klid 23.06.2017
Obecně závazná vyhláška obce Janová 1/2016 - Koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí 18.08.2016
Obecně závazná vyhláška obce Janová 2/2015 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 16.09.2015
Nařízení obce Janová 1/2015 - Tržní řád 13.03.2015
Obecně závazná vyhláška obce Janová 2/2014 20.03.2014
Obecně závazná vyhláška obce Janová 3/2009 - pohyb psů na veřejných prostranstvích 01.12.2009

Rozpočty a rozpočtová opatření, oznámení dle zákona č.250/2000 Sb.

Výroční zprávy

Pozvánky na konání obecního zastupitelstva

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Veřejnoprávní smlouvy

Projekty