Sestavuji aktuální kalendář ...

Kontakty

ADRESA:
Obecní úřad Janová
Janová 200
755 01
okr. Vsetín

IČO: 00851841
DIČ: CZ00851841

TELEFON: 571 434 140
FAX: 571 434 140
ČDS: wh5b6qj

E-MAIL:
obec@janova.cz
starosta@janova.cz

číslo účtu: 162272164/0300

ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí a středa:
8:00 - 12:00 hod.
13:00 - 17:00 hod.


Digitální povodňový plán


Územní plán obce Janová


OdkazyRekonstrukce komunikace na Řečiskách a Nábřežní.

Obec Janová se rozhodla vyřešit problém cesty poškozené stavbou kanalizace v místní části Řečiska a Nábřežní cestou celkové rekonstrukce této místní komunikace. Celková délka zde opravované komunikace činila 795 m. Pokud by došlo k tomu, že by se opravila pouze v místě výkopu kanalizace, komunikace by se stala defektní a tím by byla snížena bezpečnost provozu. Velmi pravděpodobně by tak byla v budoucnu nutná její oprava, která by byla finančně náročnější než navržené řešení. Celkovou rekonstrukcí také došlo k  zvýšení únosnosti podloží oproti stávajícímu stavu

Vzhledem k tomu, že obec Janová by asi těžko vyčlenila ze svého rozpočtu na tuto rekonstrukci potřebné finanční prostředky, požádala o dotaci Zlínský kraj. Obec Janová podala žádost o dotaci do dotačního titulu „Podprogram na podporu obnovy venkova v roce 2015“. Žádost byla schválena zastupitelstvem Zlínského kraje a obec tak mohla čerpat finanční prostředky ve výši 770 000 Kč. Tato částka tvoří 40 % nákladů, jejichž celková výše činila 1 926 274 Kč.

V této lokalitě tak již budou zavedeny všechny sítě (plyn, voda, kanalizace) a nadále tak nebude nutné zasahovat jakýmkoliv způsobem do vozovky, která se tak díky zvýšení únosnosti podloží stane stabilnější a zvýší se tak její životnost. Tato stavba přispěla k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu a zlepšila kvalitu života nejen v místě žijících občanů (1/4 obyvatel), ale i návštěvníků obce, neboť po části rekonstruované komunikace vede Cyklostezka Bečva.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Česky | English