Obsah

Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování

Typ: ostatní
Zastupitelstvo města Vsetín dne 11. 12. 2019 usnesením č. 10/9/ZM/2019 schválilo Memorandum o spolupráci v oblasti spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín.

Dne 18. 2. 2020 bylo toto Memorandum uzavřeno mezi Městem Vsetín, Sdružením obcí Hornolidečska, Sdružením pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko a obcí Janová.

V návaznosti na uzavřené Memorandum byl zřízen Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování - schváleno Zastupitelstvem města Vsetín dne 24. 6. 2020.

V rámci společného spolufinancování sociálních služeb byl vytvořen Dotační program pro registrované sociální služby poskytující v roce 2020 služby obyvatelům obcí zapojených do spolufinancování v ORP Vsetín a připojených obcí.

Shrnutí Programu:

  • okruh žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele,
  • podporovány budou registrované sociální služby zařazené do Sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2020,
  • dotace je určena na provozní náklady vynaložené na hlavní nebo základní činnosti služby,
  • objem peněžních prostředků obcí zapojených do spolufinancování je 307.175 Kč,
  • při hodnocení žádostí bude mimo jiné využito parametrů modelu financování sociálních služeb nastaveného Zlínským krajem pro rok 2020,
  • počet žádostí na jednoho žadatele není omezen,
  • dotace není určena pro sociální služby, které jsou zařazeny do individuálních projektů Zlínského kraje,
  • hodnotitelskou komisí je Výbor sociálních služeb,
  • žádosti o dotace lze zasílat písemně či doručit na Podatelnu Městského úřadu Vsetín v termínu od středy 5. srpna do pondělí 17. srpna 2020.

Přílohy

Vytvořeno: 9. 7. 2020
Poslední aktualizace: 9. 7. 2020 13:50
Autor: